Downloads

Op deze pagina kunt u verschillende documenten downloaden. 


Algemene informatie

Informatieflyer augustus 2022.  U vindt hier alle praktische informatie bij elkaar. 
 

Aanmeldingsformulier

Inschrijfformulier om uw kind op te geven voor één van de peuterspeelzalen. U kunt dit formulier mailen naar srk@sggkrimpen.nl. 
 

Info Covid-19

Vanwege Covid-19 zijn er sommige perioden beperkingen en maatregelen van kracht. In de volgende documenten informeren we u over de meest recente stand van zaken:
Protocol Kinderopvang (versie 8 februari 2021)
Beslisboom - wanneer houd ik mijn kind thuis en wanneer niet? - (versie 6 februari 2021)
 

Jaarstukken 2020

U kun hier het jaarverslag 2020 (incl. jaarrekening) downloaden.
 

Beleidsplannen

Pedagogisch beleid

Beleid Veiligheid en Gezondheid
 
 

GGD-rapportage

Onderstaande link leidt u naar de site van het landelijk register kinderopvang, waar u verschillende inspectierapporten kunt inzien. De LRK-nummers zijn ook te vinden onder Financieel > Kinderopvangtoeslag.
Link LRKP

Klachten

Klachtenreglement
Klachtenformulier
De site van de Geschillencommissie

 

© 2023. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2