Downloads

Op deze pagina kunt u verschillende documenten downloaden. 


Algemene informatie

Informatieflyer augustus 2022.  Alle praktische informatie bij elkaar. Handig om te printen en te bewaren.
 

Aanmeldingsformulier

Inschrijfformulier om uw kind op te geven voor één van de peuterspeelzalen. U kunt dit formulier mailen naar srk@sggkrimpen.nl. 
 

Info Covid-19

Vanwege Covid-19 zijn er beperkingen en maatregelen van kracht. In de volgende documenten informeren we u over de meest recente stand van zaken:
Protocol Kinderopvang (versie 8 februari 2021)
Beslisboom - wanneer houd ik mijn kind thuis en wanneer niet? - (versie 6 februari 2021)
 

Jaarstukken 2020

U kun hier het jaarverslag 2020 (incl. jaarrekening) downloaden.
 

Beleidsplannen

Pedagogisch beleidsplan
Beleidsplan Gezondheid en Veiligheid
Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie (VE)
 

GGD-rapportage

Onderstaande link leidt u naar de site van het landelijk register kinderopvang, waar u verschillende inspectierapporten kunt inzien. De LRK-nummers zijn ook te vinden onder Financieel > Kinderopvangtoeslag.
Link LRKP

Klachten

Klachtenreglement
Klachtenformulier
De site van de Geschillencommissie

 

© 2022. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2