Missie

De locaties voor kinderopvang hebben een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen de kans om met leeftijdsgenootjes om te gaan. De peutergroep biedt een veilige speelplek in een vertrouwde sfeer om met andere kinderen en materialen te spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peutergroep betekent ook een verrijking van de belevingswereld van het jonge kind. Op deze manier vormt de peutergroep een op zichzelf staand pedagogisch milieu, een aanvulling op de thuissituatie. De kinderopvang heeft dus een opvoedkundige ondersteunende taak. Voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar willen we optimale ontwikkelingskansen creƫren door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.

© 2024. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2