Bestuur

We mogen met dankbaarheid constateren dat de Stichting Reformatorische Kinderopvang een plaats gevonden heeft in de gemeente Krimpen aan den IJssel en bij de achterban, die de grondslag onderschrijft. Ouders weten onze mooie organisatie te vinden en we hopen uiteraard dat dit ook mag blijven gelden. 

SRK heeft haar eigen bestuur. De samenstelling is dezelfde als die van het Uitvoerend Orgaan van het bestuur van de VVOGG.

Het bestuur wordt sinds 1 april 2017 gevormd door de 4 volgende leden:
Dhr. Chr. van der Velden, voorzitter; Dhr C. Spek, secretaris; Dhr. M.L. Riemens, penningmeester; Dhr. D. Brinkman, algemeen lid. 
 

Voor (schriftelijke) correspondentie met het bestuur kunt u zich bij voorkeur wenden tot Chr. van der Velden, voorzitter:

Stichting Reformatorische Kinderopvang
T.a.v. Chr. van der Velden
Postbus 173
2920 AD Krimpen aan den IJssel
@: c.vandervelden@sggkrimpen.nl
© 2019. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2