Aanmelden

Aanmelding van peuters
M.i.v. 1 oktober 2018 worden de aanmeldingen van de peutergroepen digitaal verwerkt door Korelon BV, de organisatie die sinds januari 2018 onze financiële administratie inzake de ouderbijdrage verzorgt. 
 
Aanmelden kan via onderstaande links:
https://www.korelon.nl/aanbod/peuteropvang/locaties/de-vlinder/
https://www.korelon.nl/aanbod/peuteropvang/locaties/de-leeuwerik/
https://www.korelon.nl/aanbod/peuteropvang/locaties/het-ruytertje/
 
Wanneer de link niet werkt, kunt u deze kopiëren in uw internetbrowser.
 
Woonplaatsvereiste

U kunt uw kind bij ons aanmelden ongeacht waar u woont.
In aanmerking voor een subsidieplaats komen echter alléén peuters die wonen in Krimpen aan den IJssel. De gemeente stelt dit als voorwaarde bij het verlenen van subsidie.
Wanneer u dus geen recht heb op Kinderopvangtoeslag (KOT), uw kind een VVE-indicatie heeft, u woont niet in Krimpen aan den IJssel, maar u wilt wél dat uw kind geplaatst wordt op één van onze peuterspeelzalen, dan betaalt u hetzelfde bedrag per uur als wanneer u wél recht zou hebben op KOT (dus 8,75 euro per uur per 1 januari 2019).
 

Plaatsingsdatum en groep

Na ontvangst van de aanmelding die wij via Korelon BV ontvangen, zal mw. Brand u informeren over de plaatsingsdatum en de groep waarin uw kind geplaatst kan worden. Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.
Worden kinderen langer dan zes weken voor plaatsing aangemeld, dan kan niet eerder dan zes weken voor de plaatsing zekerheid worden gegeven over de definitieve startdatum.
 
Als uw kind geplaatst is en u wenst een wijziging van dagdelen (bijv. andere dagdelen, meer of minder dagdelen), dan dient dit minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd worden. Ook dan is plaatsing afhankelijk van de ruimte die er is.
 
De subsidieregels van de gemeente Krimpen aan den IJssel schrijven ons voor dat wij kinderen met een VVE-indicatie voorrang moeten verlenen boven kinderen zonder VVE-indicatie. Vanwege deze maatregel kan het gebeuren dat het plaatsen van uw kind vertraging oploopt.
 
U mag de locatie bepalen
Ouders/verzorgers zijn bij de aanmelding vrij in hun keuze voor één van de drie locaties. 
 
Basisschool
Aanmelding bij de basisschool verloopt niet automatisch via ons, ook niet als uw kind naar één van de scholen van de VVOGG gaat. U dient daarvoor zelf contact op te nemen met de school van uw keuze.
 
Schipperskinderen
Schipperskinderen meldt u ook aan via Korelon. U kiest bij aanmelding voor de link naar Het Ruytertje. Geef hierbij (achter de voornaam) duidelijk aan dat het om een schipperskind gaat. 
 
Wij willen graag van tevoren weten op hoeveel schipperskinderen we per dagdeel kunnen rekenen. Dit omdat de gemeente een maximum aantal heeft gesteld per groep. Wanneer u wilt dat uw peuter een dagdeel komt, neem dan tijdig contact op met juf Brand, zodat zij kan kijken in welke groep(en) er op die dag(en) een plaatsje vrij is. Graag dus ruim van tevoren melden, liefst per telefoon. U ontvangt hiervoor de contactgegevens zodra de aanmelding is verwerkt.
 
Let op!
Informatie over aanmelding en plaatsing kunt u opvragen via admin.srp@sggkrimpen.nl. 
 
 
 
 
© 2019. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2