Identiteit

De Stichting Reformatorische Kinderopvang heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vindt zij uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Dordtse Nationale Synode van 1618- 1619 (art. 2 statuten). In hun handelen willen bestuur en medewerkers zich laten leiden door deze beginselen.

Van ouders/verzorgers wordt bij aanmelding van hun kind gevraagd deze grondslag te onderschrijven. De Bijbelse normen en waarden zijn voor ons ook uitgangspunt in levensstijl, kleding, etc. 

© 2022. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2