Vacatures

Komt u ons team versterken?

Openstaande vacatures

Vacature Teamleid(st)er peuterspeelzalen

I.v.m. het vertrek van de  teamleidster zijn we op zoek naar een teamleid(st)er peuterspeelzalen.

Klik hier voor meer info inzake deze vacature die in het najaar ontstaat. 

Klik hier voor het bij de vacature behorend functieprofiel.

Het personeel van SRK kan bij de werkzaamheden in de groepen ondersteund worden door vrijwilligers. De vrijwilligers dragen geen verantwoordelijkheid voor het pedagogisch klimaat. Vrijwilligers ondertekenen voor aanvang van de werkzaamheden een vrijwilligersverklaring. Zij verklaren daarmee zich te zullen houden aan de regels en afspraken die gelden op de peuterspeelzalen. Zij zijn verplicht een zogenaamde VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. 

Regelmatig zijn er ook stagiaires in de groep. Meestal volgen zij een opleiding aan het Hoornbeeck College, het Driestar College of het Wartburg College (locatie Revius of De Swaef). De leidsters zijn bevoegd de leerlingen/studenten te begeleiden tijdens hun stageperiode. De Stichting is als erkend leer-en werkbedrijf geregistreerd bij het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.
 

Wilt u vrijwilliger worden of stage komen lopen? Spreek onze teamleider aan! Of stuur een open sollicitatiebrief. Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan:

Stichting Reformatorische Kinderopvang
t.a.v. de heer Chr. van der Velden
Postbus 173
2920 AD  Krimpen aan den IJssel 
© 2020. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2