Informatievoorziening

Privacy peuters

Als u er bezwaar tegen heeft dat er foto’s van uw kind geplaatst worden, bijvoorbeeld op de website, dan kunt u dit kenbaar maken middels het aanmeldingsformulier. Er zullen dan geen foto’s geplaatst worden waarop uw kind te zien is. Natuurlijk kunt u het ook op een later tijdstip aangeven als u bezwaar daartegen heeft. We verzoeken u dat dan schriftelijk te doen.
 

Contacten met ouders en verzorgers

Aan het begin van elk te behandelen thema ontvangt u van ons een nieuwsbrief (de Peutermail). Hierin staat vermeld welke Bijbelverhalen er worden verteld, welke psalmen, liederen en woorden er worden geleerd, welke boekjes er gelezen worden, enzovoort. Zo kunt u hier thuis op inspelen en uw kind eventueel voorbereiden op datgene waarmee men op de peuterspeelzaal bezig is.
Regelmatig wordt een ouderavond georganiseerd met een bepaald thema. Deze avonden zijn altijd leerzaam en het zou fijn zijn u ook daar te ontmoeten.
Elk jaar zijn er meerdere contactmomenten met ouders. Op deze momenten bent u welkom om te praten over hoe het gaat met uw peuter. Dan wordt ook de KIJK-lijn van uw kind met u doorgenomen. De mentor van uw kind spreekt een moment met u af. Bij plaatsing van uw kind verneemt u wie zijn/haar mentor is. Dit is altijd een juf die uw kind in de groep heeft. 
Twee keer per jaar worden er oudermorgens georganiseerd. U kunt dan een kijkje komen nemen om de praktijk van de peuterspeelzaal van dichtbij mee te maken. U kunt u hiervoor aanmelden via de intekenlijsten die ter zijner tijd op het prikbord in de gang hangen. Peuters en leidsters vinden het erg leuk als u komt!
 

Schriftelijke informatie

De peuters krijgen aan het begin van elk thema een map mee naar huis. Deze map (gezinsportfolio) is bedoeld voor werk van school en thuis. De map wordt telkens aangevuld met informatie over het thema en één of meer werkjes die door uw kind op de peuterspeelzaal is gemaakt. We vragen u of u thuis met uw kind zelf ook iets in de map wilt doen. Dit kan een tekening zijn, een toegangskaartje, etc. Dit mag u samen met uw kind bedenken. We hopen dat door middel van deze portfolio’s vele gesprekjes plaats zullen vinden tussen ouder-kind, ouder-leidster en leidster-peuter. Dit is goed voor de taalontwikkeling van uw kind en voor de ouderbetrokkenheid. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust aan de leidsters.
 
Belangrijke zaken worden, naast nieuwsberichten op de website, met u gecommuniceerd via brieven, die aan uw kind worden meegegeven. 
© 2020. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2