Wet Kinderopvang

dinsdag 11 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 geldt dat u, ingeval u recht op kinderopvangtoeslag heeft, uw kind kunt aanmelden bij onze peuterspeelzalen, ongeacht uw woonplaats. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u uw kind alleen aanmelden als u woonachtig bent in Krimpen aan den IJssel.
Onder Downloads vindt u extra informatie over de overgang naar de wet kinderopvang.
Deze informatie is ook aan ouders en verzorgers via de leidsters verzonden.
© 2023. Stichting Reformatorische Kinderopvang. Realisatie: Omega2